DỊCH VỤ TÙY CHỌN CỘNG THÊM

Bạn đã lựa chọn tốc độ cho bưu kiện? Chúng tôi cung cấp dịch vụ với sự linh hoạt của các dịch vụ cộng thêm để có nhiều sự lựa chọn cho bưu kiện của bạn. Phí của các dịch vụ tùy chọn là phần bổ sung cho cước phí vận chuyển cơ bản và được tính theo như cước phí đã công bố vào thời điểm VNL chấp nhận lô hàng.

Bao gồm Nội địa và Quốc tế

Áp dụng từ ngày 1/1/2019

Dịch vụCách tính phíNội địaQuốc tế
Bảo hiểmTheo giá trị lô hàng200.000 VNĐ400.000 VNĐ
Hoặc 2%/Tổng giá trịHoặc 2%/Tổng giá trị
Báo phát chữ kýTrên mỗi lô hàng5.000 VNĐ130.000 VNĐ
Chuyển hoànTrên mỗi lô hàng100% Cước gửi100% Cước gửi
Chuyển tiếpTrên mỗi lô hàngTheo giá công bốTheo giá công bố
Phát tận tayTrên mỗi lô hàng10.000 VNĐ130.000 VNĐ
Phát Hồ Sơ ThầuTrên mỗi lô hàng200.000 VNĐKhông áp dụng
Phát vào Chủ nhậtTrên mỗi lô hàng180.000 VNĐKhông áp dụng
Phát đồng kiểmTrên mỗi lô hàng1.000 VNĐ/Đơn vị đếmKhông áp dụng
Tối thiểu 50.000 VNĐ
Thanh toán Thuế & Lệ phíTrên mỗi lô hàngKhông áp dụng550.000 VNĐ
Gia tăng trách nhiệmTrên mỗi lô hàng50.000 VNĐ100.000 VNĐ

DỊCH VỤ TÙY CHỌN CÔNG THÊM

Bạn đã lựa chọn tốc độ cho bưu kiện? Chúng tôi cung cấp dịch vụ với sự linh hoạt của các dịch vụ cộng thêm để có nhiều sự lựa chọn cho bưu kiện của bạn. Phí của các dịch vụ tùy chọn là phần bổ sung cho cước phí vận chuyển cơ bản và được tính theo như cước phí đã công bố vào thời điểm VNL chấp nhận lô hàng.

Bao gồm Nội địa

Áp dụng từ 1/1/2019

Dịch vụMức phí
Bảo hiểm200.000 VNĐ
Hoặc 2%/Tổng giá trị
Báo phát chữ ký5.000 VNĐ
Chuyển hoàn100% Cước gửi
Chuyển tiếpTheo giá công bố
Phát tận tay10.000 VNĐ
Phát Hồ Sơ Thầu200.000 VNĐ
Phát vào Chủ nhật180.000 VNĐ
Phát đồng kiểm1.000 VNĐ/Đơn vị đếm
Tối thiểu 50.000 VNĐ
Gia tăng trách nhiệm50.000 VNĐ

Bao gồm Quốc tế

Áp dụng từ 1/1/2019

Dịch vụMức phí
Bảo hiểm400.000 VNĐ
Hoặc 2%/Tổng giá trị
Báo phát chữ ký130.000 VNĐ
Chuyển hoàn100% Cước gửi
Chuyển tiếpTheo giá công bố
Phát tận tay130.000 VNĐ
Thanh toán Thuế & Phí550.000 VNĐ
Gia tăng trách nhiệm100.000 VNĐ

DỊCH VỤ TÙY CHỌN CỘNG THÊM

Bạn đã lựa chọn tốc độ cho bưu kiện? Chúng tôi cung cấp dịch vụ với sự linh hoạt của các dịch vụ cộng thêm để có nhiều sự lựa chọn cho bưu kiện của bạn. Phí của các dịch vụ tùy chọn là phần bổ sung cho cước phí vận chuyển cơ bản và được tính theo như cước phí đã công bố vào thời điểm VNL chấp nhận lô hàng.

Bao gồm Nội địa và Quốc tế

Áp dụng từ ngày 1/1/2019

Dịch vụCách tính phíNội địaQuốc tế
Bảo hiểmTheo giá trị lô hàng200.000 VNĐ400.000 VNĐ
Hoặc 2%/Tổng giá trịHoặc 2%/Tổng giá trị
Báo phát chữ kýTrên mỗi lô hàng5.000 VNĐ130.000 VNĐ
Chuyển hoànTrên mỗi lô hàng100% Cước gửi100% Cước gửi
Chuyển tiếpTrên mỗi lô hàngTheo giá công bốTheo giá công bố
Phát tận tayTrên mỗi lô hàng10.000 VNĐ130.000 VNĐ
Phát Hồ Sơ ThầuTrên mỗi lô hàng200.000 VNĐKhông áp dụng
Phát vào Chủ nhậtTrên mỗi lô hàng180.000 VNĐKhông áp dụng
Phát đồng kiểmTrên mỗi lô hàng1.000 VNĐ/Đơn vị đếmKhông áp dụng
Tối thiểu 50.000 VNĐ
Thanh toán Thuế & Lệ phíTrên mỗi lô hàngKhông áp dụng550.000 VNĐ
Gia tăng trách nhiệmTrên mỗi lô hàng50.000 VNĐ100.000 VNĐ