CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Bạn có thắc mắc và cần câu trả lời? Tìm những thông tin một cách bao quát và nhanh chóng từ các câu hỏi thường gặp thông dụng.

Bạn có muốn xắp xếp lại lịch giao hàng?

Làm thế nào để xắp xếp một lịch giao hàng mới?

Chắc chắn là sẽ được!

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để thay đổi ngày giao hàng, cung cấp cho hàng xóm của bạn, chuyển giao cho người nhận thay, xắp xếp cho bưu kiện một nơi an toàn tại địa chỉ giao hàng (nhà để xe, phòng khách, dưới chân cầu thang …), để bưu kiện ở văn phòng VNL tại địa phương của bạn hoặc bạn đến kho hàng của chúng tôi để nhận.

Tôi không thể gặp trực tiếp nhân viên VNL để nhận hàng. Vậy tôi phải làm gì?

Nhận viên của chúng tôi sẽ làm mọi thứ để có được sự chú ý của bạn khi đang ở nhà và bạn có thể nắm bắt điều đó để nhớ chúng tôi ở lần giao hàng tiếp theo nếu có.

Bạn có thể sử dụng dịch vụ tùy chọn giao hàng của chúng tôi để có được thông tin nhân viên giao hàng tại địa phương của bạn qua tin nhắn SMS/E-mail.

Đôi khi nhân viên chúng tôi đã cố gắng nhưng vẫn không giao hàng thành công. Chúng tôi không thể giao hàng cho bạn trong thời điểm hiện tại vì nhân viên của chúng tôi được đặt trong một lịch trình giao hàng liên tục, liền mạch và có thể không còn trong khu vực của bạn.

Trong trường hợp này bạn vẫn có thể sử dụng dịch vụ giao hàng tùy chọn để xắp lại một lịch giao hàng mới.

Làm thế nào để tôi nhận gói hàng của mình tại kho hàng (Hub) của VNL khi tôi đã bỏ lỡ?

Đơn giản, bạn chỉ cần đến và nhận nó.

Các văn phòng địa phương và kho hàng của chúng tôi được đặt ở khu vực tâm tỉnh, thành phố trong cả nước, vi vậy VNL sẽ chuyển giao bưu kiện cho bạn vào trưa ngày hôm sau hoặc kế tiếp.

Khi đến nhận hàng tại Điểm giao dịch hoặc tại Kho hàng của VNL bạn cần chuẩn bị các thông tin cá nhân của mình để cho chúng tôi thấy bạn có đủ điều kiện để nhận bưu kiện dựa trên thông tin của người gửi cung cấp.

Bạn có đang trông mong một bưu kiện?

Khi nào bưu kiện của tôi sẽ đến?

Chúng tôi vận chuyển bưu kiện liên tục từ trung chuyển trong nước đến thông quan quốc tế và hoạt động xuyên suốt để chuyển giao hàng hóa đến người nhận. 

Bạn có thể lựa chọn cách theo dõi bưu kiện trực tuyến thông qua một mã vận đơn trên phiếu gửi (bạn có thể tìm thấy mã vận đơn trên phiếu gửi, người gửi có mã này để liên hệ với họ cho số lượng bưu kiện của bạn) hoặc nhận được thông tin cập nhật từ chúng tôi thông qua một e-mail, địa chỉ, số điện thoại mà bạn đã cung cấp.


Truy cập trang Track a Shipment để theo dõi tiến độ giao hàng của chúng tôi

Làm thế nào tôi có thể thay đổi cách giao hàng?

Rất đơn giản và có nhiều lựa chọn dành cho bạn:

Bạn có thể thay đổi ngày giao hàng,

Xắp xếp để bưu kiện của bạn ở một nơi an toàn tại địa chỉ giao hàng

Giao nó cho một người hàng xóm,

Để nó tại cửa hàng địa phương của bạn hoặc đến kho của chúng tôi để nhận.


Thay đổi giao hàng theo cách của bạn

Bưu kiện có thể giao cho người hàng xóm của tôi?

Chúng tôi sẽ tự động và cố gẳng để lại bưu kiện với người hàng xóm của bạn khi bạn không có mặt.

Và hãy nhớ rằng! Không phải ai cũng được xem là hàng xóm của bạn, vì vậy bạn cần cho chúng tôi biết thông tin về người nhận thay thế bạn hoặc bưu kiện sẽ được chuyển giao đến một nơi an toàn hơn.

VNL có thông báo khi chuẩn bị giao hàng?

Bạn sẽ nhận được một thông báo giao hàng từ chúng tôi qua: E-mail / Số điện thoại được cung cấp bởi người gửi hoặc bạn có thể chủ động liên hệ và yêu cầu trực tiếp đến VNL Express.


Trong trường hợp khẩn cấp bạn có thể gọi đến đường giây nóng của Chúng tôi qua số +8497 1570553 để biết thông tin và chủ động nhận hàng theo yêu cầu của bạn.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Bạn có thắc mắc và cần câu trả lời? Tìm những thông tin một cách bao quát và nhanh chóng từ các câu hỏi thường gặp thông dụng.

Bạn có muốn xắp xếp lại lịch giao hàng?

Làm thế nào để xắp xếp một lịch giao hàng mới?

Chắc chắn là sẽ được!

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để thay đổi ngày giao hàng, cung cấp cho hàng xóm của bạn, chuyển giao cho người nhận thay, xắp xếp cho bưu kiện một nơi an toàn tại địa chỉ giao hàng (nhà để xe, phòng khách, dưới chân cầu thang …), để bưu kiện ở văn phòng VNL tại địa phương của bạn hoặc bạn đến kho hàng của chúng tôi để nhận.

Tôi không thể gặp trực tiếp nhân viên VNL để nhận hàng. Vậy tôi phải làm gì?

Nhận viên của chúng tôi sẽ làm mọi thứ để có được sự chú ý của bạn khi đang ở nhà và bạn có thể nắm bắt điều đó để nhớ chúng tôi ở lần giao hàng tiếp theo nếu có.

Bạn có thể sử dụng dịch vụ tùy chọn giao hàng của chúng tôi để có được thông tin nhân viên giao hàng tại địa phương của bạn qua tin nhắn SMS/E-mail.

Đôi khi nhân viên chúng tôi đã cố gắng nhưng vẫn không giao hàng thành công. Chúng tôi không thể giao hàng cho bạn trong thời điểm hiện tại vì nhân viên của chúng tôi được đặt trong một lịch trình giao hàng liên tục, liền mạch và có thể không còn trong khu vực của bạn.

Trong trường hợp này bạn vẫn có thể sử dụng dịch vụ giao hàng tùy chọn để xắp lại một lịch giao hàng mới.

Làm thế nào để tôi nhận gói hàng của mình tại kho hàng (Hub) của VNL khi tôi đã bỏ lỡ?

Đơn giản, bạn chỉ cần đến và nhận nó.

Các văn phòng địa phương và kho hàng của chúng tôi được đặt ở khu vực tâm tỉnh, thành phố trong cả nước, vi vậy VNL sẽ chuyển giao bưu kiện cho bạn vào trưa ngày hôm sau hoặc kế tiếp.

Khi đến nhận hàng tại Điểm giao dịch hoặc tại Kho hàng của VNL bạn cần chuẩn bị các thông tin cá nhân của mình để cho chúng tôi thấy bạn có đủ điều kiện để nhận bưu kiện dựa trên thông tin của người gửi cung cấp.

Bạn có đang trông mong một bưu kiện?

Khi nào bưu kiện của tôi sẽ đến?

Chúng tôi vận chuyển bưu kiện liên tục từ trung chuyển trong nước đến thông quan quốc tế và hoạt động xuyên suốt để chuyển giao hàng hóa đến người nhận. 

Bạn có thể lựa chọn cách theo dõi bưu kiện trực tuyến thông qua một mã vận đơn trên phiếu gửi (bạn có thể tìm thấy mã vận đơn trên phiếu gửi, người gửi có mã này để liên hệ với họ cho số lượng bưu kiện của bạn) hoặc nhận được thông tin cập nhật từ chúng tôi thông qua một e-mail, địa chỉ, số điện thoại mà bạn đã cung cấp.


Truy cập trang Track a Shipment để theo dõi tiến độ giao hàng của chúng tôi

Làm thế nào tôi có thể thay đổi cách giao hàng?

Rất đơn giản và có nhiều lựa chọn dành cho bạn:

Bạn có thể thay đổi ngày giao hàng,

Xắp xếp để bưu kiện của bạn ở một nơi an toàn tại địa chỉ giao hàng

Giao nó cho một người hàng xóm,

Để nó tại cửa hàng địa phương của bạn hoặc đến kho của chúng tôi để nhận.


Thay đổi giao hàng theo cách của bạn

Bưu kiện có thể giao cho người hàng xóm của tôi?

Chúng tôi sẽ tự động và cố gẳng để lại bưu kiện với người hàng xóm của bạn khi bạn không có mặt.

Và hãy nhớ rằng! Không phải ai cũng được xem là hàng xóm của bạn, vì vậy bạn cần cho chúng tôi biết thông tin về người nhận thay thế bạn hoặc bưu kiện sẽ được chuyển giao đến một nơi an toàn hơn.

VNL có thông báo khi chuẩn bị giao hàng?

Bạn sẽ nhận được một thông báo giao hàng từ chúng tôi qua: E-mail / Số điện thoại được cung cấp bởi người gửi hoặc bạn có thể chủ động liên hệ và yêu cầu trực tiếp đến VNL Express.


Trong trường hợp khẩn cấp bạn có thể gọi đến đường giây nóng của Chúng tôi qua số +8497 1570553 để biết thông tin và chủ động nhận hàng theo yêu cầu của bạn.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Bạn có thắc mắc và cần câu trả lời? Tìm những thông tin một cách bao quát và nhanh chóng từ các câu hỏi thường gặp thông dụng.

Bạn có muốn xắp xếp lại lịch giao hàng?

Làm thế nào để xắp xếp một lịch giao hàng mới?

Chắc chắn là sẽ được!

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để thay đổi ngày giao hàng, cung cấp cho hàng xóm của bạn, chuyển giao cho người nhận thay, xắp xếp cho bưu kiện một nơi an toàn tại địa chỉ giao hàng (nhà để xe, phòng khách, dưới chân cầu thang …), để bưu kiện ở văn phòng VNL tại địa phương của bạn hoặc bạn đến kho hàng của chúng tôi để nhận.

Tôi không thể gặp trực tiếp nhân viên VNL để nhận hàng. Vậy tôi phải làm gì?

Nhận viên của chúng tôi sẽ làm mọi thứ để có được sự chú ý của bạn khi đang ở nhà và bạn có thể nắm bắt điều đó để nhớ chúng tôi ở lần giao hàng tiếp theo nếu có.

Bạn có thể sử dụng dịch vụ tùy chọn giao hàng của chúng tôi để có được thông tin nhân viên giao hàng tại địa phương của bạn qua tin nhắn SMS/E-mail.

Đôi khi nhân viên chúng tôi đã cố gắng nhưng vẫn không giao hàng thành công. Chúng tôi không thể giao hàng cho bạn trong thời điểm hiện tại vì nhân viên của chúng tôi được đặt trong một lịch trình giao hàng liên tục, liền mạch và có thể không còn trong khu vực của bạn.

Trong trường hợp này bạn vẫn có thể sử dụng dịch vụ giao hàng tùy chọn để xắp lại một lịch giao hàng mới.

Làm thế nào để tôi nhận gói hàng của mình tại kho hàng (Hub) của VNL khi tôi đã bỏ lỡ?

Đơn giản, bạn chỉ cần đến và nhận nó.

Các văn phòng địa phương và kho hàng của chúng tôi được đặt ở khu vực tâm tỉnh, thành phố trong cả nước, vi vậy VNL sẽ chuyển giao bưu kiện cho bạn vào trưa ngày hôm sau hoặc kế tiếp.

Khi đến nhận hàng tại Điểm giao dịch hoặc tại Kho hàng của VNL bạn cần chuẩn bị các thông tin cá nhân của mình để cho chúng tôi thấy bạn có đủ điều kiện để nhận bưu kiện dựa trên thông tin của người gửi cung cấp.

Bạn có đang trông mong một bưu kiện?

Khi nào bưu kiện của tôi sẽ đến?

Chúng tôi vận chuyển bưu kiện liên tục từ trung chuyển trong nước đến thông quan quốc tế và hoạt động xuyên suốt để chuyển giao hàng hóa đến người nhận. 

Bạn có thể lựa chọn cách theo dõi bưu kiện trực tuyến thông qua một mã vận đơn trên phiếu gửi (bạn có thể tìm thấy mã vận đơn trên phiếu gửi, người gửi có mã này để liên hệ với họ cho số lượng bưu kiện của bạn) hoặc nhận được thông tin cập nhật từ chúng tôi thông qua một e-mail, địa chỉ, số điện thoại mà bạn đã cung cấp.


Truy cập trang Track a Shipment để theo dõi tiến độ giao hàng của chúng tôi

Làm thế nào tôi có thể thay đổi cách giao hàng?

Rất đơn giản và có nhiều lựa chọn dành cho bạn:

Bạn có thể thay đổi ngày giao hàng,

Xắp xếp để bưu kiện của bạn ở một nơi an toàn tại địa chỉ giao hàng

Giao nó cho một người hàng xóm,

Để nó tại cửa hàng địa phương của bạn hoặc đến kho của chúng tôi để nhận.


Thay đổi giao hàng theo cách của bạn

Bưu kiện có thể giao cho người hàng xóm của tôi?

Chúng tôi sẽ tự động và cố gẳng để lại bưu kiện với người hàng xóm của bạn khi bạn không có mặt.

Và hãy nhớ rằng! Không phải ai cũng được xem là hàng xóm của bạn, vì vậy bạn cần cho chúng tôi biết thông tin về người nhận thay thế bạn hoặc bưu kiện sẽ được chuyển giao đến một nơi an toàn hơn.

VNL có thông báo khi chuẩn bị giao hàng?

Bạn sẽ nhận được một thông báo giao hàng từ chúng tôi qua: E-mail / Số điện thoại được cung cấp bởi người gửi hoặc bạn có thể chủ động liên hệ và yêu cầu trực tiếp đến VNL Express.


Trong trường hợp khẩn cấp bạn có thể gọi đến đường giây nóng của Chúng tôi qua số +8497 1570553 để biết thông tin và chủ động nhận hàng theo yêu cầu của bạn.